Surfari | Shape da prancha sanduíche de Simmons, 1950. Madeira + isopor + resina = novos tempos. Shape da prancha sanduíche de Simmons, 1950. Madeira + isopor + resina = novos tempos. | Surfari

Shape da prancha sanduíche de Simmons, 1950. Madeira + isopor + resina = novos tempos.

Shape da prancha sanduíche de Simmons, 1950. Madeira + isopor + resina = novos tempos.

Instagram