Surfari | pegadas-salgadas-ativadores-luciano-burin-surf-cultura pegadas-salgadas-ativadores-luciano-burin-surf-cultura | Surfari

pegadas-salgadas-ativadores-luciano-burin-surf-cultura

Surfari
Vivemos, respiramos e amamos o que fazemos

O diretor Luciano Burin (de preto ao centro) entre amigos e entrevistados. Da esq. para a dir.: Roberto Lima, Máurio Borges, Zeno Brito, Xandi Fontes e amigo.

Instagram